keyboard_backspace Terug naar het nieuwsoverzicht

Een dorpszonnepark in Millingen aan de Rijn, met duurzame energie van en voor de Millingenaren.

24-02-2021

Locatie


De beoogde locatie is de Crumpsestraat, naast de wijk Nielingen. Het zonnepark beslaat 5,7 hectare en kan zo’n 1.300 huishoudens van duurzame stroom voorzien. Projectvoorbereider Wiek-II, grondeigenaren en gemeente Berg en Dal zijn in gesprek over de kansen om het project te realiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met dorpsbewoners.

Plattegrond Millingse Zon

Pilotproject


Begin 2020 heeft Wiek-II het idee voor Millingse Zon bij de gemeente ingediend. Het plan is daarna door de gemeente aangewezen als pilotproject. Dit betekent dat we het plan verder mogen uitwerken én dat we een vergunning mogen aanvragen. Najaar 2020 gebruiken we om de vergunningsaanvraag voor te bereiden. Dit doen we onder meer door een ontwerp voor het zonnepark te maken. We verwachten dat we in 2021 zover zijn en de vergunningaanvraag bij de gemeente kunnen indienen.

Sfeervol en toegankelijk voor dorpsbewoners


Wiek-II wil er samen met grondeigenaren en inwoners een echt Millings project van maken, waar het dorp trots op kan zijn. Millingenaren worden actief bij de plannen betrokken en krijgen zeggenschap, bijvoorbeeld over de vorm van het zonnepark. We willen biodiversiteit de ruimte geven: nieuwe planten en kruiden tussen de panelen trekken op hun beurt weer nieuwe vogels en insecten aan. Om recht te doen aan de geschiedenis denken we aan verwijzingen naar het fruitteeltverleden op deze plek. Het park moet een sfeervolle en toegankelijke plek worden, waar dorpsbewoners graag komen. Ook is het de bedoeling dat inwoners straks financieel kunnen participeren en mede-eigenaar worden. Goed voor Millingen, want zo blijft de opbrengst van het zonnepark in het dorp.

Energie voor Millingenaren


De energie die het zonnepark gaat opwekken is bestemd voor de Millingenaren. We onderzoeken de mogelijkheid om de opgewekte stroom ook echt in de Millingse huizen terecht te laten komen. Duurzame energie dus, vlakbij huis opgewekt en van en voor de Millingenaren. Dit plan gaan gaan we komende tijd -samen met inwoners- vorm geven.