keyboard_backspace Terug naar het overzicht

Een natuurpark aanleggen op het terrein van zonnepark Millingse Zon

thema Landschap
icon
2

icon
2

icon
95

Landschap

Indiener:
Burgers Geven Energie

Aantal deelnemers:
2

Status:
Verkenning onder de inwoners
Facebook icon Instagram icon

Beschrijving

Zonnepanelen combineren met een park waar de inwoners van Millingen en toeristen graag verblijven en dat de biodiversiteit in het gebied vergroot. Door beplanting terug te brengen en de grond meer met rust te laten, ontstaat luwte voor planten en dieren. Vergelijk het met windmolens op zee. Ook daarvan werd jarenlang gevreesd voor de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, maar het tegendeel blijkt waar; het zijn nieuwe broedplaatsen van leven, omdat er niet gevist mag worden. De verwachting is dat het ‘met rust laten van de bodem’ mogelijk ook positieve effecten gaat hebben voor de natuur. Naast heggen en struweel moet er aandacht zijn voor gevarieerd en interessant groen. Denk aan het zaaien van bloemrijke kruiden, die insecten en vogels trekken (in zomer en winter). Door veel struiken aan te planten worden broedplaatsen voor diverse soorten vogels gerealiseerd. Voor de ontwikkeling en het beheer kan mogelijk samenwerking worden gezocht met lokale imkers (voor het plaatsen van bijenkasten) en natuurorganisaties. Ook de mogelijkheid van een recreatieplas kan worden onderzocht, al is de ruimte daarvoor waarschijnlijk te beperkt.

Alle reacties (0)

Je kunt reageren op dit idee door in te loggen met jouw inlogcode