keyboard_backspace Terug naar het overzicht

Historisch Millings coulisselandschap met struwelen en hagen terugbrengen

thema Landschap
icon
3

icon
2

icon
90

Landschap

Indiener:
Burgers Geven Energie

Aantal deelnemers:
2

Status:
Verkenning onder de inwoners
Facebook icon Instagram icon

Beschrijving

Het is belangrijk dat Millingse Zon wordt opgenomen in het landschap en niet een op zichzelf staand element wordt. Vroeger waren in het gebied van Millingse Zon (aangeduid als Zeeland) veel lanen met populieren, kenmerkend voor het coulissenlandschap. De lanen en bomen zijn verdwenen en de populieren vervangen door andere boomsoorten zoals de es, die langzamer groeit. Hoe mooi zou het zijn om het coulissenlandschap in ere te herstellen: een halfopen landschap dat wordt gekenmerkt door een lapjesdeken van kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen en houtwallen. Het huidige landschap rondom Millingen is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en het gevolg van schaalvergroting in de landbouw. Millingse Zon biedt een kans om het oorspronkelijke coulissenlandschap’ weer terug te brengen, dat zo’n 75 jaar geleden verloren is gegaan door de industrialisering van de landbouw. Door hagen aan te planten en terug te keren naar kleinere verkaveling (die op veel plekken in het landschap nog zichtbaar is) ontstaat een gevarieerder landschap. De hagen ontnemen niet alleen het zicht op de zonnepanelen, die worden ingebed in het landschap, en geven schaduw en luwte aan planten en dieren. Dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Alle reacties (0)

Je kunt reageren op dit idee door in te loggen met jouw inlogcode