keyboard_backspace Terug naar het overzicht

Een Millings omgevingsfonds oprichten

thema Leefbaarheid
icon
8

icon
0

icon
40

Leefbaarheid

Indiener:
Burgers Geven Energie

Aantal deelnemers:
0

Status:
Verkenning onder de inwoners
Facebook icon Instagram icon

Beschrijving

Energiecoöperaties investeren eventuele overschotten (surplus) uit hun duurzame energieprojecten veelal in een nieuw energie initiatief of in sociale projecten in de omgeving. De leden beslissen samen over de besteding van deze gelden. Ook leden die niet financieel participeren hebben daarbij meestal een stem. Als de business case het toelaat wordt soms een deel van de opbrengsten apart gehouden voor een omgevingsfonds waarover direct omwonenden zeggenschap hebben. Via zo´n omgevingsfonds kunnen lokale initiatieven uit de directe omgeving worden ondersteund. Een andere optie is om een deel van de winst uit een energieproject te reserveren voor een gebieds- of leefbaarheidsfonds om dorpshuizen, scholen en sportinstellingen te ondersteunen, of voor een duurzaamheidsfonds, waarmee nieuwe energie-initiatieven worden opgezet. Vaak is zo’n fonds in een aparte stichting ondergebracht. Ook bij commerciële ontwikkelaars is dit inmiddels gangbaar. Casus: Energiecoöperatie WPN doneert voor elke opgewekte MWh, die wordt opgewekt door haar vier windmolens, één euro aan een omgevingsfonds. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer 24.000 euro op. Het fonds richt zich specifiek op de vier woongebieden rond het windpark. Het bestuur van de Stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen- Betuwe bestaat uit vijf personen, van wie vier elk één van de vier woongebieden vertegenwoordigen. Bewoners kunnen hun vragen voorleggen aan of ideeën bespreken met het bestuur dat autonoom besluit over de aanvragen en verantwoording aflegt aan het windpark en de coöperatie. Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing, duurzame energie, en sociale samenhang. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Het richtbedrag voor subsidies is tussen de 500 en 10.000 euro.

Alle reacties (0)

Je kunt reageren op dit idee door in te loggen met jouw inlogcode